Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքը

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԱԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը ԴԱՏԱԿԱՆ  ԱԿՏԵՐԻ  ՀԱՐԿԱԴԻՐ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ                                           ԳԼՈՒԽ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Սույն օրենքի գործողության ոլորտը Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների (այսուհետ՝ դատարաններ) դատական ակտերի, ինչպես նաեւ միջնորդ դատարանների վճիռների հարկադիր կատարումն ապահովելու պայմանները եւ կարգը: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի […]

Մանրամասն...