Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ

25.01.2013 2013 թվականի բյուջետային հատկացումներ   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ գլխավոր դատախազության համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ:    2013թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ Գլխավոր դատախազությանը հատկացվել է ընդամենը 380891,7 դրամ: Առանձին հոդվածները ներկայացված են ստորեւ Մանրամասն …   25.01.2012 2012 թվականի բյուջետային հատկացումներ   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012թ. պետական բյուջեով ԼՂՀ գլխավոր դատախազության համար […]

Մանրամասն...

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

20.07.2011 2011թ. առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանցավորության վիճակի համառոտ վերլուծություն   ԼՂՀ դատախազությունը, ղեկավարվելով ԼՂՀ Սահմանադրությամբ, «Դատախազության մասին» ԼՂՀ օրենքով — ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի հրամաններով, հանձնարարականներով ու ցուցումներով, հաջողությամբ է իրականացրել առաջադրված գործառույթները պետության, քաղաքացիների — իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանելու ուղղությամբ, ուժեղացրել է դատախազական հսկողությունը հանցավորության կանխարգելման, հետաքննության — […]

Մանրամասն...

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ

09.12.2008 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ — ՀՈՒՇԱԳԻՐ   Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջեւ համագործակցության մասին Մանրամասն …   27.03.2008 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ   ԼՂՀ Վերահսկիչ պալատի եւ ԼՂՀ դատախազության միջեւ համագործակցության մասին Մանրամասն …

Մանրամասն...

ԲՈՂՈՔՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից  2008-2009թթ. ԼՂՀ համայնքներին տրամադրված փոխառությունների նպատակային օգտագործման օրինականության դրվածքի ստուգման արդյունքների  վերաբերյալ    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2014թ. 1-ին կիսամյակի աշխատանքային ծրագրի համաձայն և ի կատարումն ԼՂՀ Նախագահի հանձնարարության ԼՂՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի և ԼՂՀ շրջդատախազությունների կողմից  […]

Մանրամասն...

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2021 ՀՐԱՄԱՆ 30.09.2021 N85 2021 ՀՐԱՄԱՆ 15.06.2021 N65 2021 ՀՐԱՄԱՆ 15.06.2021 N64 2021 ՀՐԱՄԱՆ 08.06.2021 N61 2021 ՀՐԱՄԱՆ 03.06.2021 N59 2021 ՀՐԱՄԱՆ 03.06.2021 N58 2021 ՀՐԱՄԱՆ 05.04.2021 N35 2021 ՀՐԱՄԱՆ 05.04.2021 N34 2021 ՀՐԱՄԱՆ 15.02.2021 N10 2020 ՀՐԱՄԱՆ 27.07.2020 N37 2020 ՀՐԱՄԱՆ 27.07.2020 N36 2020 ՀՐԱՄԱՆ 27.07.2020 N35 2020 ՀՐԱՄԱՆ 21.02.2020 N05 2019 ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2019 N55 2019 ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2019 N54 2019 ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2019 N53 […]

Մանրամասն...

1 2 3