Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Հաշվետվություն

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2 012 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրված հանցավորության վիճակի համառոտ վերլուծություն   2012թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ տարածքում արձանագրվել է 166 հանցագործության դեպքª նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազելով 12 դեպքով կամ 6,7%-ով (2011թ. 1-ին կիսամյակում գրանցվել էր 178 դեպք): Արձանագրված 166 հանցագործություններից բացահայտվել են 138-ը, 14 հանցագործություններ չեն բացահայտվել, իսկ 14 հանցագործությունների […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ դատախազության 2011 թվականի գործունեության մասին

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության

2011 թվականի գործունեության մասին

 

 Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և <Դատախազության մասին> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը 2011 թվականի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, հանցագործությունների բացահայտման, քաղաքացինների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության, հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման, դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում հայցեր հարուցելու, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողության և դատախազական գործունեության մյուս ոլորտներում:

 

Մանրամասն...

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

20.07.2011 2011թ. առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանցավորության վիճակի համառոտ վերլուծություն   ԼՂՀ դատախազությունը, ղեկավարվելով ԼՂՀ Սահմանադրությամբ, «Դատախազության մասին» ԼՂՀ օրենքով — ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի հրամաններով, հանձնարարականներով ու ցուցումներով, հաջողությամբ է իրականացրել առաջադրված գործառույթները պետության, քաղաքացիների — իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանելու ուղղությամբ, ուժեղացրել է դատախազական հսկողությունը հանցավորության կանխարգելման, հետաքննության — […]

Մանրամասն...

1 2