Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2015 թվականի գործունեության մասին

 
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 
 
“Դատախազության մասին” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործառույթներին և ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, 2015 թվականին աշխատանքներ են տարվել պետական շահերի պաշտպանության, կոռուպցիոն, սեփականության ու տնտեսական գործունեության, մարդու դեմ ուղղված և ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարձրացման և օրինականության պահպանման, ինչպես նաև դիմումների քննարկման, կազմակերպա-վերահսկողական, արտերկրի հետ համագործակցության, իրավական ապահովման և այլ ոլորտներում աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ։

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2014 թվականի գործունեության մասին

 

Ընդհանուր դրույթներ

 

«Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործառույթներին և ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, 2014 թվականին աշխատանքներ են տարվել պետական շահերի պաշտպանության, կոռուպցիոն, սեփականության ու տնտեսական գործունեության, մարդու դեմ ուղղված և ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարձրացման և օրինականության պահպանման, ինչպես նաև դիմումների քննարկման, կազմակերպա-վերահսկողական, արտերկրի հետ համագործակցության, իրավական ապահովման և այլ ոլորտներում աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ:

Մանրամասն...

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2014 թվականի ինը ամիսներին արձանագրված հանցավորության վիճակի մասին

2014 թվականի ինը ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 291 դեպք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազելով  61 դեպքով  կամ  17,3 %-ով (2013թ.-ի ինը ամիսներին գրանցվել էր 352 դեպք), որից բացահայտվել են 219-ը ¥2013թ.-ի ինը ամիսներին 295-ը), չբացահայտված են մնացել 19-ը ¥2013թ.-ի ինը ամիսներին ՝ 19-ը), քննության փուլում է գտնվում 53  հանցագործություն ¥2013թ.-ի ինը ամիսներին ՝ 38):

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2013 թվականի գործունեության մասին

 Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը 2013 թվականի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, քաղաքացիների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության, հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման, դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում հայցեր հարուցելու, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ, կազմակերպական-վերահսկողական, միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև դատախազական գործունեության այլ ոլորտներում  դատախազական հսկողության  և դատավարական ղեկավարման ուղղությամբ:

 

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և <Դատախազության մասին> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը 2012 թվականի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, քաղաքացիների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության, հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման, դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում հայցեր հարուցելու, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ, ինչպես նաև դատախազական գործունեության այլ ոլորտներում դատախազական հսկողության և դատավարական ղեկավարման ուղղությամբ:
<Դատախազության մասին> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործառույթներին և ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, աշխատանքներ են կատարվել կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության ու տնտեսական գործունեության, ընդհանուր բնույթի ու մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարցրացման և օրինականության պահպանման, ինչպես նաև դիմումների քննարկման, կազմակերպական-վերահսկողական, արտերկրի հետ համագործակցության, իրավական ապահովման և այլ ոլորտներում աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ:

 

Մանրամասն...

ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2012 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 287 դեպք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճելով 25 դեպքով կամ 8,7 %-ով (2011թ. 9 ամիսներին գրանցվել էր 262 դեպք): 2012թ. 9 ամիսների ընթացքում արձանագրված հանցագործությունների 287 դեպքերից բացահայտվել են 228-ը, 32-ը չեն բացահայտվել, իսկ 27 հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերը հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին […]

Մանրամասն...

1 2