Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՓՈԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

                              ք. Ստեփանակերտ                                          <<10>> ապրիլի 2015թ.

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը (այսուհետ՝ ԼՂՀ Դատախազություն), ի դեմս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսիյանի՝ մի կողմից, և <<Արդարադատության ակադեմիա>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Ակադեմիա), ի դեմս Ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանի՝ մյուս կողմից (այսուհետ միասին՝ Կողմեր), կնքեցին սույն փոխըմբռնման հուշագիրը (այսուհետ՝ Հուշագիր):

Մանրամասն...

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ

09.12.2008 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ — ՀՈՒՇԱԳԻՐ   Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջեւ համագործակցության մասին Մանրամասն …   27.03.2008 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ   ԼՂՀ Վերահսկիչ պալատի եւ ԼՂՀ դատախազության միջեւ համագործակցության մասին Մանրամասն …

Մանրամասն...