Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՄԱՌՈՏ   ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Արցախի Հանրապետության տարածքում 2018 թվականի 1-ին կիսամյակում   արձանագրված հանցավորության վիճակի մասին

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2017թ. ԱՀ-ում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (2017թ.)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2016Թ.  ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ  ԼՂՀ  ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մանրամասն...

СПРАВКА

Об уголовных делах, возбужденных по фактам серьезного нарушения вооруженными силами Азербайджанской Республики норм  международного гуманитарного права в ходе вооруженных столкновений  02.04.2016 г.- 04.04.2016 г.   1.       Уголовное дело N 131006.16, возбужденное по пункту 1 части 1 статьи 416 (Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), пунктам 1 и 6 части 2 статьи […]

Մանրամասն...

REFERENCE

on criminal cases initiated in relation to serious violations by the armed forces of the Republic of Azerbaijan of the norms of international humanitarian law  during armed clashes of 2-4 April, 2016    1. Criminal Case No. 131006.16 on elements of crimes provided for in paragraph 1 part 1 of Article 416 (Serious Violations of […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

02.04.2016թ.-04.04.2016թ. Ադրբեջանի հանրապետության զինված ուժերի կողմից զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներով հարուցված քրեական գործերի մասին 1.Թիվ 131006.16 քրեական գործը ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, 416-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետով և 416-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցակազմերի հատկանիշներով.  Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը ռազմական […]

Մանրամասն...

1 2 3