Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2012Թ. ԼՂՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2012թ. հանրապետության տարածքում թվով 10 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 9 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 55 հանցագործություն /7-ը` նախորդ տարիներից/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/-13, 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/-4, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը առանձնապես խոշոր չափերով/-1, 205-րդ հոդված /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/-3, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելը/–7, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-5, 314-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/-11, 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք ստանալը/-3, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք տալը/-3, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառքի միջնորդություն/ — 5:

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 2012թ. ինն ամսում  հանրապետության տարածքում թվով 6 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 40 հանցագործություն  /1-ը` նախորդ տարիներից/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 12, 179-րդ հոդվածի 2-րդ […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2012թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

 

2012թ. առաջին կիսամյակում հանրապետության տարածքում ավարտված թվով 6 քրեական գործով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 23 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով.

 

— 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 2 հանցագործություն,
— 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը առանձնապես խոշոր չափերով/ — 1 հանցագործություն,
— 205-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/ — 1 հանցագործություն,
— 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -4 հանցագործություն,
— 314-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ — 4 հանցագործություն,
— 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք ստանալը/ — 3 հանցագործություն,
— 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս /կաշառք տալը/ — 3 հանցագործություն,
— 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս  /կաշառքի միջնորդություն/ — 5 հանցագործություն:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2011թ. ԼՂՀ  տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ` ըստ ոլորտների և վարչատարածքային միավորների 2011թ. ընթացքում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի  25 հանցագործություն, որից`  ԼՂՀ  քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով  /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ ` 9, 205-րդ հոդվածի 1-ին մասով /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ   Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարում 2011թ. ընթացքում ԼՂՀ  գլխավոր դատախազության ԿԿՍՏԳԴՈՒՀԳ բաժնի և քաղշրջդատախազությունների կատարած աշխատանքների վերաբերյալ     2011թ. ընթացքում ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի, ԼՂՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազի և  քաղշրջդատախազությունների կողմից դատավարական ղեկավարում և դատախազական հսկողություն է տարվել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների […]

Մանրամասն...

1 2