Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2017թ. ԱՀ-ում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2015թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2015թ. առաջին կիսամյակում հանրապետության տարածքում թվով 3 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 4 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 15 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 323-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը/ -1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -5,  222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ — 5, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարված հափշտակություն/ -1:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2015թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2015թ. առաջին եռամսյակում հանրապետության տարածքում թվով 1 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 4 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 13 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -5,  222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ -5:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2014Թ. ԼՂՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2014թ. ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 6 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 16 հանցագործություն /նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 36 դեպքի համեմատությամբ/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով. 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 6, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ — 6, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ — 3, 214-րդհոդվածի 1-ին մաս /հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/- 1:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2014թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2014թ. ինն ամսվա ընթացքում  հանրապետության տարածքում թվով 4 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի14 հանցագործություն /նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 25 դիմաց/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով. 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 6, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -4, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ — 3, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/- 1:

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 1 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 3 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 6 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 4, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 2013թ. ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2013թ. ընթացքում  հանրապետության տարածքում թվով 9 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի  36 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 12, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով  և խոշոր չափերով/ -2,  214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/ -2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -12, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 33/328-րդ հոդված / կաշառք տալու փորձ/ -4:    
Ըստ գերատեսչական ոլորտների կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվում են հետևյալ կերպ.

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված
կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 7 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 25 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/-9, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետ / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/-2, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/-2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/-8, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ — 3 :

Մանրամասն...

Ի ԼՐՈԻՄՆ` ՉՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ

ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի  կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքում «Գուրգենչիկ Ծատրյան» ԱՁ-ում հայտնաբերվել է մեկ չձևակերպված վարձու աշխատող: Չձևակերպված վարձու աշխատող պահելու դեպքով հաղորդումը համապատասխան քննարկման  համար ուղարկվել ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն: Քննարկման արդյունքում անհատ ձեռնարկատեր Գուրգենչիկ Ծատրյանը ԼՂՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 1655 […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` ՉՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Անցյալ տարեվերջին ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, մտահոգություն հայտնելով տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից չձևակերպված վարձու աշխատողներ պահելու դեպքերի առնչությամբ, ինչպես նաև հետագայում նման արատավոր երևույթները բացառելու նպատակով, երկրի ղեկավարը հանձնարարել է գործուն միջոցներ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: Այնուհետև, 2013թ. փետրվարի 16-ին, ԼՂՀ դատախազության կոլեգիայի նիստում Նախագահը կրկին անգամ անդրադարձել է խնդրո առարկային` տվյալ […]

Մանրամասն...

1 2