Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2017թ. ԱՀ-ում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2015թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2015թ. առաջին կիսամյակում հանրապետության տարածքում թվով 3 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 4 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 15 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 323-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը/ -1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -5,  222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ — 5, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով կատարված հափշտակություն/ -1:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2015թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2015թ. առաջին եռամսյակում հանրապետության տարածքում թվով 1 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 4 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 13 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -5,  222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ -5:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2014Թ. ԼՂՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2014թ. ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 6 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 16 հանցագործություն /նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 36 դեպքի համեմատությամբ/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով. 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 6, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ — 6, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ — 3, 214-րդհոդվածի 1-ին մաս /հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/- 1:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2014թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2014թ. ինն ամսվա ընթացքում  հանրապետության տարածքում թվով 4 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի14 հանցագործություն /նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 25 դիմաց/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով. 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 6, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -4, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ — 3, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/- 1:

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2014թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 1 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 3 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 6 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 4, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 2013թ. ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2013թ. ընթացքում  հանրապետության տարածքում թվով 9 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի  36 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 12, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով  և խոշոր չափերով/ -2,  214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/ -2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/ -1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/ -12, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ -3, 33/328-րդ հոդված / կաշառք տալու փորձ/ -4:    
Ըստ գերատեսչական ոլորտների կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվում են հետևյալ կերպ.

Մանրամասն...

ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ Է ՈՂՋ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2003 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպությունը դեկտեմբերի 9-ը հռչակել է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր:

Մանրամասն...

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված
կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

2013թ. ինն ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածքում թվով 7 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 25 հանցագործություն ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով /2013թ. ապրիլի 25-ի խմբագրությամբ/ նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/-9, 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետ / յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և խոշոր չափերով/-2, 214-րդ հոդվածի 1-ին մաս /հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելը/-2, 322-րդ հոդվածի 1-ին մաս /պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը/-1, 332-րդ հոդված /պաշտոնեական կեղծիք/-8, 222-րդ հոդվածի 1-ին մաս /առևտրային կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելը/ — 3 :

Մանրամասն...

ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

/«Ազատ Արցախ» թերթի հարցերին պատասխանում է ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական ՍԵՐԳԵՅ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԸ/

 

Մանրամասն...

1 2 3