Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ դատախազության գործառույթները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը գործում է ԼՂՀ Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի հիման վրա: <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն ԼՂՀ դատախազության լիազորություններն են`   1)         հարուցել և իրականացնել քրեական հետապնդում. 2)         հսկողություն իրականացնել հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ. 3)         դատարանում պաշտպանել մեղադրանքը. 4)         պետական շահերի պաշտպաության հայց հարուցել դատարան. […]

Մանրամասն...