Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ դատախազության գործառույթները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը գործում է ԼՂՀ Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի հիման վրա: <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն ԼՂՀ դատախազության լիազորություններն են`   1)         հարուցել և իրականացնել քրեական հետապնդում. 2)         հսկողություն իրականացնել հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ. 3)         դատարանում պաշտպանել մեղադրանքը. 4)         պետական շահերի պաշտպաության հայց հարուցել դատարան. […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիան

Դատախազության գործունեության կազմակերպման հիմնարար հարցեր քննարկելու համար, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, դատախազությունում գլխավոր դատախազի նախագահությամբ գործում է կոլեգիա: Կոլեգիան կազմված է գլխավոր դատախազից և 10 անդամներից: Կոլեգիայի անդամներն են գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը, գլխավոր դատախազի հրամանով նշանակվող այլ դատախազներ: ԼՂՀ դատախազությաան կոլեգիայի կազմը հաստատվել և փոփոխվել է ԼՂՀ ԼՂՀ […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

                                                                                                                    Հաստատված  է Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի 2009թ. հունվարի  08  թիվ  01 հրամանով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը 1.    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազ 2.    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի տեղակալներ 3.    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության  ավագ դատախազ 4.    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության դատախազ 5.    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության հետաքննության և […]

Մանրամասն...