Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ դատախազության գործառույթները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը գործում է ԼՂՀ Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի հիման վրա: <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն ԼՂՀ դատախազության լիազորություններն են`   1)         հարուցել և իրականացնել քրեական հետապնդում. 2)         հսկողություն իրականացնել հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ. 3)         դատարանում պաշտպանել մեղադրանքը. 4)         պետական շահերի պաշտպաության հայց հարուցել դատարան. […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիան

Դատախազության գործունեության կազմակերպման հիմնարար հարցեր քննարկելու համար, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, դատախազությունում գլխավոր դատախազի նախագահությամբ գործում է կոլեգիա: Կոլեգիան կազմված է գլխավոր դատախազից և կոլեգիայի անդամներից: Կոլեգիայի անդամներն են գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը, գլխավոր դատախազի հրամանով նշանակվող այլ դատախազներ: ԼՂՀ դատախազությաան կոլեգիայի կազմը հաստատվել և փոփոխվել է ԼՂՀ գլխավոր […]

Մանրամասն...

ԱՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Արցախի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը 1.    Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազ 2.     Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալներ 3.     Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության  ավագ դատախազ 4.    Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության դատախազ 5.   Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժին 6.  Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, տնտեսական գործունեության, պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով […]

Մանրամասն...