Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ԱՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   ԱՀ գլխավոր դատախազ. Ուրբաթ` ժամը 10-00-ից մինչև 12-00-ը: ԱՀ գլխավոր դատախազի տեղակալներ. Երեքշաբթի` ժամը 10-00-ից մինչև12-00-ը, հինգշաբթի` ժամը 15-00-ից մինչև17-00-ը: ԱՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազն(ներն) ու դատախազը, գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը. Ամեն օր` ժամը 10-00-ից մինչև 17-00-ը: Հիմքը` ԱՀ դատախազության Կանոնակարգը

Մանրամասն...

Քաղաքացիների ընդունելության կարգը

Դատախազությունում քաղաքացիների դիմում-բողոքների ընդունելության կարգը սահմանվում է ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգով:

 

Մանրամասն...