Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԲԱՑ ԵՎ ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Դատախազների և քննիչների նշանակման կարգը

ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԱՏԵUՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

                                                                                                           Հաստատված  է  Լեռնային                                                                                                   Ղարաբաղի Հանրապետության                                                                                                  Գլխավոր     դատախազի 2009թ.                                                                                              ապրիլի  21 -ի թիվ 38   հրամանով   ԿԱՐԳ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ  ԵՎ ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԱՏԵUՏԱՎՈՐՈՒՄ  ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1. Uույն կարգով uահմանվում է դատախազի և քննիչի ատեuտավորում անցկացնելու (այuուհետ` ատեuտավորում անցկացնելու) կարգը: 2. Ատեuտավորումն անցկացվում է զբաղեցրած պաշտոնին դատախազի և քննիչի մաuնագիտական գիտելիքների և […]

Մանրամասն...

ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ և ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ

ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ և ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ

                                                               Հաստատված է Լեռնային Ղարաբաղի                                                                       Հանրապետության  գլխավոր դատախազի                                                                       ապրիլի  02-ի  2009թ.   թիվ   36  հրամանով   ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ և ՔՆՆԻՉՆԵՐԻ  ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ                                ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության Սահմանադրություն 1) Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության սահմանադրական կարգի հիմունքները. 2) Մարդու և քաղաքացու չսահմանափակվող իրավունքները. 3) Մարդու անձնական իրավունքները. 4) Մարդու և քաղաքացու քաղաքական […]

Մանրամասն...