Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԱՀ  ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՍԿՍԵԼ  Է  ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ  ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ  ՎՆԱՍ ԿՐԱԾ  ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ   ԵՎ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՆՁԱՆՑ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՀ կառավարության 03.06.2021թ. N 579-ն որոշմամբ հաստատվել էր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառման իրականացման կարգը, որում սահմանված են շահառուների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, աջակցության չափը, տեսակները և այլն: ԱՀ գլխավոր դատախազի կողմից ԱՀ տարբեր համայնքներ կատարված այցելությունների և […]

Մանրամասն...