Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԵԼ Է ԱՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ 2019Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ

ԱՀ դատախազությունում ուսումնասիրվել է ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի (այսուհետ՝ Պաշտպան)՝ 2019թ. գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդումը: Դատախազությունը կիսում է հաղորդման մեջ ներկայացված՝ անձի սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը և դրանց լիարժեք ապահովման համար լրացուցիչ երաշխիքների ներդրման անհրաժեշտությանը վերաբերող Պաշտպանի մտահոգությունները: Մասնավորապես, կարևոր և ուշադրության արժանի են խոշտանգման արգելքի […]

Մանրամասն...