Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻՆ ՊԱՏԺԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԱՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածը նախատեսում է ազատազրկման կամ կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով պատիժ կրող անձին պատժի չկրած մասը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հնարավորություն այն դեպքում, եթե քրեակատարողական մարմնի զեկույցի կամ կարգապահական գումարտակի հրամանատարի միջնորդագրի քննարկման արդյունքում դատարանը հանգում է հետևության, որ ուղղվելու համար դատապարտյալը նշանակված պատժի մնացած մասը կրելու կարիք չունի: Քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված […]

Մանրամասն...