Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու նպատակով ԱՀ դատախազությունը հայտարարում է բաց մրցույթ:  Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը`  24.05.2019 թվականից  մինչև  17.06.2019 թվականը  ներառյալ:   Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ 1) դիմում` ուղղված ԱՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովին, 2) անձը հաստատող փաստաթուղթ  (նաև պատճենը), 3) բարձրագույն իրավաբանական կրթության առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ  (նաև պատճենը), 4) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ, […]

Մանրամասն...