Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2012թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ տարածքում արձանագրված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ

   
Ըստ տեղակայման ոլորտների կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվել են հետևյալ կերպ.
— ԼՂՀ կրթության ոլորտ` 18 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 1 հանցագործություն, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ – 1 հանցագործություն, 314-րդ հոդված – 2 հանցագործություն, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 3 հանցագործություն, 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս -3 հանցագործություն, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 3 հանցագործություն, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 5 հանցագործություն/,
— ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգ` 4 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 1 հանցագործություն, 308-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 1 հանցագործություն,  314-րդ հոդված -2 հանցագործություն/,
    — տնտեսական գործունեության ոլորտ` 1 հանցագործություն /205-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 1 հանցագործություն/,

Ըստ ԼՂՀ վարչատարածքային միավորների նշված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները տեղաբաշխվել են  հետևյալ կերպ.
         — քաղաք Ստեփանակերտ` 16 հանցագործություն /308-րդ հոդվածի 1-ին մաս- 4 հանցագործություն, 311-րդ հոդվածի 1-ին մաս — 3 հանցագործություն, 312-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 3 հանցագործություն, 313-րդ հոդվածի 1-ին մաս – 5 հանցագործություն, 314-րդ հոդված – 1 հանցագործություն /
       —  Ասկերանի շրջան` 2 հանցագործություն /179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ – 1 հանցագործություն, 314-րդ հոդված – 1 հանցագործություն /,
       —    Քաշաթաղի շրջան` 1 հանցագործություն /205-րդ հոդվածի 1-ին մաս/
       —   Հադրութի շրջան` 4 հանցագործություն / 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ – 2 հանցագործություն,  314-րդ հոդված – 2 հանցագործություն /: 

Ավարտված 6 քրեական գործով որպես մեղադրյալ են ներգրավվել 12 անձ, որից 7-ը` պաշտոնատար անձինք են:
Նշված բնույթի հանցագործություններով պետությանը պատճառված 49.788.517 դրամ նյութական վնասը նախաքննության փուլում լրիվությամբ վերականգնվել է: