Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃՎԵԼ Է

27.11.2011թ. Խ. Ադամյանի գրավոր համաձայնությամբ քրեական գործի վարույթը կարճվել է ՙԼՂՀ հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին՚ ԼՂՀ Ազգային ժողովի 30.08.2011թ. որոշման 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի կիրառմամբ` ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի հիմքով: