Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ

    Այդ  կապակցությամբ ՙԴատախազության մասին՚ ԼՂՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի կարգով միջնորդագիր է ներկայացվել ԼՂՀ ոստիկանապետին` օրինախախտում ծնող պատճառները և նպաստող պայմանները վերացնելու ուղղությամբ: Միջնորդագրի քննարկման արդյունքում վարչության պատասխանատու սպան ենթարկվել է կարգապահական տույժի:

 

 

/2011թ. ընթացքում ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կողմից պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ իրականացված հսկողության ամբողջական արդյունքների մասին կարող եք կարդալ ԼՂՀ դատախազության կայքի <Փաստաթղթեր և վիճակագրություն> բաժնի <Բողոքներ, տեղեկանքներ> ենթաբաժնում: