Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

20.07.2011

2011թ. առաջին կիսամյակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանցավորության վիճակի համառոտ վերլուծություն

 

ԼՂՀ դատախազությունը, ղեկավարվելով ԼՂՀ Սահմանադրությամբ, «Դատախազության մասին» ԼՂՀ օրենքով — ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի հրամաններով, հանձնարարականներով ու ցուցումներով, հաջողությամբ է իրականացրել առաջադրված գործառույթները պետության, քաղաքացիների — իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանելու ուղղությամբ, ուժեղացրել է դատախազական հսկողությունը հանցավորության կանխարգելման, հետաքննության — նախաքննության ընթացքում օրինականության պահպանման նկատմամբ, ապահովել պատժի անխուսափելիությունը, որոնք ընդհանուր առմամբ դրական ազդեցություն են ունեցել հանրապետությունում օրինականության ամրապնդման, դատախազական մարմինների գործունեության արդյունավետության վրա։

Մանրամասն …
 
19.02.2011

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2010 թվականի գործունեության մասին

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ — «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, 2010թ. ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, քաղաքացինների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության

Մանրամասն …
 
23.11.2010

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

2010Թ. 9 ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն …
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԼՂՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն …
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

ԼՂՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն …
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն …
 
15.07.2010

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԲԱԺՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն …
 
15.07.2010

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն …
 
13.02.2010

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2009 թվականի գործունեության մասին

Մանրամասն …
 
13.02.2010

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼՂՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կողմից 2009թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին

Մանրամասն …
 
13.02.2010

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼՂՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կողմից 2009թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների եւ հաշվետու ժամանակահատվածում կանոնագրքի խախտման դեպքերի մասին

Մանրամասն …