Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 10.00-17.00-ն, մինչև 2011թ. հոկտեմբերի   4 -ը ներառյալ:
Մրցույթը կկայանա ս.թ. հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 11.00-ին, ԼՂՀ  գլխավոր դատախազության շենքում:
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 94-32-45 հեռախոսահամարով:
 
Մրցույթի անցկացման ամբողջական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ ԼՂՀ դատախազության կայքէջի ՙՓաստաթղթեր և վիճակագրություն՚ բաժնի ՙԳերատեսչական փաստաթղթեր՚ ենթաբաժնում /Հրաման N 31 առ 20.03.2009թ., Հրաման N 32. առ 24.03.2009թ., Հրաման N 39 առ 22.04.2009թ., Հրաման N 43 առ 06.05.2009թ./: