Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ

 

2011թ. ընթացքում ավարտված 13 քրեական գործով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 25 հանցագործություն: Նշված հանցագործություններից 8-ը գրանցվել է կրթության համակարգում, 6-ը` առողջապահության համակարգում, 5-ը` տեղական ինքնակառավարման համակարգում, 5-ը` տնտեսական գործունեության բնագավառում, 1-ը` ոստիկանության համակարգում:
/Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարում  2011թ. ընթացքում ԼՂՀ գլխավոր դատախազության ԿԿՍՏԳԴՈՒՀԳ բաժնի և քաղշրջդատախազությունների կատարած աշխատանքների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկանքին կարող եք ծանոթանալ կայքի <Կոռուպցիա> բաժնի <Տեղեկանքներ> ենթաբաժնում/: