Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17ին

 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ `                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

30 դեկտեմբերի 2008թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-76-Ն