Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիան

Դատախազության գործունեության կազմակերպման հիմնարար հարցեր քննարկելու համար, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, դատախազությունում գլխավոր դատախազի նախագահությամբ գործում է կոլեգիա:
Կոլեգիան կազմված է գլխավոր դատախազից և 10 անդամներից: Կոլեգիայի անդամներն են գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը, գլխավոր դատախազի հրամանով նշանակվող այլ դատախազներ:
ԼՂՀ դատախազությաան կոլեգիայի կազմը հաստատվել և փոփոխվել է ԼՂՀ գլխավոր դատախազի հրամաններով:

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիայի կազմը.

Կոլեգիայի նախագահ` գլխավոր դատախազ Գուրգեն Գառնիկի Ներսիսյան

 Կոլեգիայի անդամներ`

1. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Կարեն Գեորգիի Գաբրիելյան

2. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Նարեկ Օլեգի Հարությունյան

3. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Մարատ Ֆելիքսի Դավթյան

4. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական

գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ

Արմեն Գալուստի Գալստյան

5. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական

ակտերի բողոքարկման բաժնի պետ Լորետա Վազգենի Բարսեղյան

6. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի պետ Դավիթ Արթուրի Դալլաքյան

7. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության մինչդատական քրեական վարույթի

օրինականության նկատմամբ հսկողության բաժնի պետ Նորայր Նելսոնի Պողոսյան

 

8. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի

պետ Գագիկ Արկադիի Ասրիյան

9. Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ Մհեր Գենադիի Մանգասարյան:

Դատախազության կոլեգիայի գործունեության կարգը սահմանում է գլխավոր դատախազը, իսկ կոլեգիայի որոշումները կենսագործվում են գլխավոր դատախազի հրամաններով: