Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիան

Դատախազության գործունեության կազմակերպման հիմնարար հարցեր քննարկելու համար, <Դատախազության մասին> ԼՂՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, դատախազությունում գլխավոր դատախազի նախագահությամբ գործում է կոլեգիա:
Կոլեգիան կազմված է գլխավոր դատախազից և 10 անդամներից: Կոլեգիայի անդամներն են գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազության բաժինների պետերը, գլխավոր դատախազի հրամանով նշանակվող այլ դատախազներ:
ԼՂՀ դատախազությաան կոլեգիայի կազմը հաստատվել և փոփոխվել է ԼՂՀ ԼՂՀ գլխավոր դատախազի 28.01.2009 թ. թիվ 07, 02.02.2009թ. թիվ 17, 21.09.2010թ. թիվ 19, 16.02.2011թ. թիվ 05, 13.06.2011թ. թիվ 29, 06.07.2011թ. թիվ 37, 03.03.2015թ. թիվ 14 հրամաններով:

ԼՂՀ դատախազության կոլեգիայի կազմը.

Կոլեգիայի նախագահ` գլխավոր դատախազ Արթուր Արմենի Մոսիյան

 Կոլեգիայի անդամներ`

1. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամայիս Գալուստի Ավագյան

2. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Սևակ Վյաչեսլավի Հակոբյան

3. ԼՂՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ Սերգեյ Յուրիի Ստեփանյան

4. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական

գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ

Արմեն Գալուստի Գալստյան

5. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական

ակտերի բողոքարկման բաժնի պետ Լորետա Վազգենի Բարսեղյան

6. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժնի պետ Արսեն

Գեորգիի Բարսեղյան

7. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության

օրինականության նկատմամբ հսկողության բաժնի պետ Կարեն Գեորգիի

Գաբրիելյան

8. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական,

վիճակագրության, վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային

կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնի պետ Կարինա Միքայելի Սաֆարյան

9. ԼՂՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի

պետ Սասուն Վաչագանի Գաբրիելյան

10. Շուշիի շրջանի դատախազ Վահրամ Սերգեյի Ղահրամանյան: 

Դատախազության կոլեգիայի գործունեության կարգը սահմանում է գլխավոր դատախազը, իսկ կոլեգիայի որոշումները կենսագործվում են գլխավոր դատախազի հրամաններով: