Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ԱՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ԱՀ գլխավոր դատախազ.
Ուրբաթ` ժամը 10-00-ից մինչև 12-00-ը:

ԱՀ գլխավոր դատախազի տեղակալներ.
Երեքշաբթի` ժամը 10-00-ից մինչև12-00-ը, հինգշաբթի` ժամը 15-00-ից մինչև17-00-ը:

ԱՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազն(ներն) ու դատախազը, գլխավոր
դատախազության բաժինների պետերը.
Ամեն օր` ժամը 10-00-ից մինչև 17-00-ը:

Հիմքը` ԱՀ դատախազության Կանոնակարգը