Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

2021

ՀՐԱՄԱՆ 30.09.2021 N85

2021

ՀՐԱՄԱՆ 15.06.2021 N65

2021

ՀՐԱՄԱՆ 15.06.2021 N64

2021

ՀՐԱՄԱՆ 08.06.2021 N61

2021

ՀՐԱՄԱՆ 03.06.2021 N59

2021

ՀՐԱՄԱՆ 03.06.2021 N58

2021

ՀՐԱՄԱՆ 05.04.2021 N35

2021

ՀՐԱՄԱՆ 05.04.2021 N34

2021

ՀՐԱՄԱՆ 15.02.2021 N10

2020

ՀՐԱՄԱՆ 27.07.2020 N37

2020

ՀՐԱՄԱՆ 27.07.2020 N36

2020

ՀՐԱՄԱՆ 27.07.2020 N35

2020

ՀՐԱՄԱՆ 21.02.2020 N05

2019

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2019 N55

2019

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2019 N54

2019

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2019 N53

2019

ՀՐԱՄԱՆ 06.05.2019 N18

Նշանակման մասին

2019

ՀՐԱՄԱՆ 02.05.2019 N17

Նշանակման մասին

2019

ՀՐԱՄԱՆ 02.05.2019 N16

Աշխատանքից ազատման մասին

2019

ՀՐԱՄԱՆ 16.04.2019 N09

Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու համար անցկացվող բաց և փակ մրցույթների կազմակերպման կարգը սահմանելու և հարցաշարը հաստատելու մասին

2019

ՀՐԱՄԱՆ 09.01.2019 N03

Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

2019

ՀՐԱՄԱՆ 08.01.2019 N02

Նշանակման մասին

2019

ՀՐԱՄԱՆ 08.01.2019 N01

ԱՀ գլխավոր դատախազության մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության բաժնի ավագ դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Ն.Հ.Սարգսյանին «արդարադատության առաջին դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին

2018

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N65

Դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու, դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշարը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N63

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N61

Դատախազին և քննիչին միանվագ դրամական օգնություն տալու կարգը սահմանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N60

Դատախազներին և քննիչներին, դատախազության գործունեությանն օժանդակող անձանց խրախուսման ներկայացնելու և խրախուսելու կարգը սահմանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N59

Դատախազի վարքագծի կանոններից բխող պահանջները հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N58

Դատախազների և քննիչներին Արցախի Հանրապետության դատախազության կադրերի ռեզերվում ընդգրկելու և ռեզերվից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.09.2018 N57

Դատախազության կոլեգիայի գործունեության կարգը սահմանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 05.09.2018 N55

Դատախազության աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 05.09.2018 N54

ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻՆ և ՔՆՆԻՉՆԵՐԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՐԱՄԱՆ 05.09.2018 N53

Դատախազի և քննիչի երդման արարողակարգը սահմանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.09.2018 N45

Արցախի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.09.2018 N44

Արցախի Հանրապետության դատախազության կոլեգիա ստեղծելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.09.2018 N43

Արցախի Հանրապետության դատախազության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.09.2018 N42

Արցախի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.03.2018 N18

Դատախազի և քննիչի ատեստավորում անցկացնելու հարցաշարը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.03.2018 N17

Դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.03.2018 N16

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 12.03.2018 N13

«Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին» թիվ 05 առ 06.02.2018թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.02.2018 N6

Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 06.02.2018 N5

Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին

 

2017

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.01.2017 N5

2017 թվականի  փետրվարի 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Սահմանադրության նախագծի հանրաքվեի ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման և քրեական գործերով նախաքննություն կատարելու նպատակով ժամանակավոր  քննչական խումբ ստեղծելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.01.2017 N4

2017 թվականի  փետրվարի 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Սահմանադրության նախագծի հանրաքվեի ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման նկատմամբ  դատախազական հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու նպատակով  ժամանակավոր աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

2016

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.12.2016 N29

ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի թիվ 10 առ 02.03.2015թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 01.02.2016

Հանցագործությունների միասնական հաշվառման մասին

 

2015

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2015 N58

Դասային աստիճան շնորհելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 26.11.2015 N57

<Դատախազության պատվավոր աշխատող>-ի կոչում շնորհելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 20.07.2015 N49

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կանոնակարգը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 30.03.2015 N41

ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր  որակավորման  հանձնաժողովի կազմը հաստատելու  մասին՚  թիվ 04 առ 06.02.2015թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 30.03.2015 N40
Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2015 թվականի մայիսի 03-ին հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման և քրեական գործերով նախաքննություն կատարելու նպատակով ժամանակավոր  քննչական խումբ ստեղծելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 30.03.2015 N39

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2015 թվականի մայիսի 03-ի հերթական ընտրությունների ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման նկատմամբ դատախազական հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու նպատակով  ժամանակավոր աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 23.03.2015 N35
Դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշարը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 23.03.2015 N34
Դատախազների և քննիչների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 23.03.2015 N33
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 11.03.2015 N31

Վ.Վ.Հովսեփյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N30

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վերլուծության, վիճակագրության, իրավականապահովման, միջազգային կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնում աշխատանքիբաժանում կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N29

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N28

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N27

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 10.03.2015 N26

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 09.03.2015 N25

<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապ ետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին> թիվ 04 առ 06.02.2015թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 09.03.2015 N24

<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին> թիվ 03 առ 06 .02.2015 թ. հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N23

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N22

< Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ> պետական կառավարչական հիմնարկը  վերակազմավորելու, <Լեռնային Ղարաբ աղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ> պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը և և կառուցվածքը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N21

ԼՂՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազի և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N20

Ա.Ս.Գրիգորյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N19

Մ.Գ.Մանգասարյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N18

Գ.Գ.Ներսիսյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N17

Վ.Վ. Միրզոյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N16

Զ.Լ.Օսիպյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 03.03.2015 N15

Կ.Գ.Գաբրիելյանին ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչների ծառայողական առաջխաղացման ցուցակից հանելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N14

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N13

Դատախազության աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոններիանվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N12
ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի առ 19.03.2010 թ. թիվ 05 ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ և բաց մրցույթների անցկացման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման հանձնաժողով ստեղծելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N11
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի և տեղակալների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N10
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին

 

ՀՐԱՄԱՆ 02.03.2015 N09
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը հաստատելու մասին

Թիվ 07 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 08 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 09 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 10 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 22 առ 02.03.2015թ. հրաման

Թիվ 23 առ 02.03.2015թ. հրաման

 

2014

 

Թիվ 27 առ 17.12.2014թ. հրաման`

ԼՂՀ  Քաշաթաղի շրջանի դատախազության ավագ դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Անատոլի Սերաֆիմի Կուրենկովին  «արդարադատության   առաջին  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 26 առ 17.12.2014թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վիճակագրության, վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային կապերի և անձնակազմի հարցերով բաժնի պետ, արդարադատության 1-ին դասի խորհրդական Կարինա Միքայելի Սաֆարյանին «Դատախազության պատվավոր աշխատող»-ի  կոչում շնորհելու և համապատասխան կրծքանշանով  պարգևատրելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 25 առ 17.12.2014թ. հրաման`

«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Ս.Յու.Ստեփանյանին «Դատախազության պատվավոր աշխատող» -ի  կոչում շնորհելու և համապատասխան կրծքանշանով  պարգևատրելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 24 առ 17.12.2014թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 13 առ 26.08.2014թ. հրաման`

ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի դատախազ, արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական Կ.Ա.Եղիշլանին «արդարադատության 2-րդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին

Մանրամասն …

 

2013

 

Թիվ 18 առ 18.12.2013թ. հրաման`

Դատախազների և քննիչների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու  համար բաց մրցույթի անցկացման կարգը սահմանելու և հարցաշարը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 14 առ 31.07.2013թ. հրաման`

Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 07 առ 01.07.2013թ. հրաման`

Խրախուսման մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 08 առ 29.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 07 առ 29.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 06 առ 29.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի և տեղակալների միջև աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 05 առ 25.04.2013թ. հրաման`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին

Մանրամասն …

 

Թիվ 06 առ 18.04.2013թ. հրաման

Մանրամասն …

 

Թիվ 04 առ 18.04.2013թ. հրաման`

«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի թիվ 02 առ 08.02.2009թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության հաստիքների քանակը հաստատելու մասին»  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2012

 

Թիվ 28 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ  Շուշիի շրջանի դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Վահրամ Սերգեյի Ղահրամանյանին  «արդարադատության  առաջին  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 27 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ  Գլխավոր դատախազության  ավագ դատախազ, արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Կարեն Գեորգիի Գաբրիելյանին  «արդարադատության  առաջին  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 26 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«Խրախուսման մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 25 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«Խրախուսման մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 24 առ 26.11.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ  Գլխավոր դատախազության  կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական  գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Արմեն Գալուստի Գալստյանին  «արդարադատության   երկրորդ  դասի  խորհրդական» դասային աստիճան  շնորհելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 21 առ 21.05.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հուլիսի 19-ին հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման  և  քրեական գործերով  նախաքննություն  կատարելու նպատակով քննչական խումբ ստեղծելու   մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 20 առ 21.05.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հուլիսի 19-ի հերթական ընտրություններիը նթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման  նկատմամբ դատախազական  հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 09 առ 06.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր  որակավորման  հանձնաժողովի կազմը հաստատելու  մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 08 առ 06.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու  մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 07 առ 03.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 06 առ 03.02.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 05 առ 01.02.2012թ. հրաման`

«Վ.Յու.Ապրեսյանին  ԼՂՀ դատախազության դատախազների և քննիչներիթեկնածությունների ցուցակից հանելու մասինն»

Մանրամասն …

 

Թիվ 04 առ 26.01.2012թ. հրաման`

«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազի թիվ 01 առ 26.01.2010 թ. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունում մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստում անցնելու կարգը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 03 առ 24.01.2012թ. հրաման`

«ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻՆ  ԵՎ  ՔՆՆԻՉՆԵՐԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ   ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ»

Մանրամասն …

 

Թիվ 01 առ 13.01.2012թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության  կոլեգիայի 2012 թվականի  հունվարի   12-ի նիստում ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

 

Թիվ 01 առ 15.01.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր  դատախազի թիվ 14 առ 30.01.2009 թ. ՙԼեռնալին Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի և տեղակալների միջև  աշխատանքի  բաժանում կատարելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 02 առ 15.01.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 05 առ 16.02.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թիվ 17 առ 02.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  դատախազության կոլեգիայի կազմը   հաստատելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 09 առ 24.03.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թիվ 20 առ 05.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  գլխավոր դատախազին  առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը   հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 13 առ 06.04.2011թ. հրաման`

«Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանների դատախազություններում, ԼՂՀ ԿԱ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի  վարչությունում և շրջանների  բաժիններում մերժված նյութերի   օրինականությունը  ստուգելու  մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 21 առ 27.05.2011թ. հրաման`

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ (ԴԱՏԱԽԱԶԻ), ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ  ՆԱԵՎ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՙԴԱՏԱԽԱԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՄԱՍԻՆ՚  ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ  ՄԱՍԻՆ»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 26 առ 08.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի առ 04.02.2009 թ. թիվ 18 ՙԼՂՀ գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 27 առ 13.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի առ 04.02.2009 թ. թիվ 18 ՙԼՂՀ  գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 28 առ 13.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի առ 08.06.2011 թ. թիվ 26
ՙԼՂՀ  գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների և դատախազի միջև աշխատանքի բաժանման մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 29 առ 13.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 17 առ 02.02.2009 թ.  ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  դատախազության կոլեգիայի կազմը   հաստատելու մասին՚ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 30 առ 17.06.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազի թիվ 02 առ 08.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության հաստիքների քանակը հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 32 առ 01.07.2011թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կազմակերպա-վերահսկողական, վիճակագրության,վերլուծության, իրավական ապահովման, միջազգային կապերի և  անձնակազմի հարցերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 33 առ 01.07.2011թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ողղված հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 34 առ 01.07.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի  թիվ 05 առ 19 .03.2010 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ և բաց մրցույթների անցկացման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման հանձնաժողով ստեղծելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 37 առ 06.07.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 17 առ 02.02.2009 թ. ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 44 առ 21.07.2011թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության  կոլեգիայի 2011 թվականի  հուլիսի   20-ի նիստում ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 47 առ 12.09.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 26 առ 26.02.2009թ. «Դատախազության  աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը  հաստատելու մասին» հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 48 առ 12.09.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 27 առ 26.02.2009թ. ,,Դատախազության  աշխատակազմի հաստիքների  դրույքաչափը հաստատելու մասին,, հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

Թիվ 53 առ 01.11.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ  գլխավոր դատախազի թիվ 31 առ 20.03.2009 թ.  ՙԼՂՀ  դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին՚  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»

Մանրամասն …

 

2011

09.12.2011թ. հրաման`

«ԼՂՀ   ԳԼԽԱՎՈՐ  ԴԱՏԱԽԱԶԻ տեղեկատվական նամակ ԼՂՀ  գլխավոր դատախազության բաժինների պետերին, քաղշրջդատախազներին»

Մանրամասն …

 

 

2010

Թիվ 01 առ 26.01.2010թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունում մասնագիտական պատրաստում եվ վերապատրաստում անցնելու  կարգը   հաստատելու   մասին »

Մանրամասն …

 

Թիվ 02 առ 15.02.2010թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության  կոլեգիայի 2010թվականի  փետրվարի   12-ի նիստում ընդունված որոշումների  կատարումն ապահովելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 05 առ 19.03.2010թ. հրաման`

«Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  դատախազության աշխատակազմում պետական  ծառայության  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ եվ բաց մրցույթների անցկացման  եվ  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության  դատախազության  աշխատակազմում   պետական ծառայողների  գործունեության  գնահատման  հանձնաժողով  ստեղծելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 07 առ 29.03.2010թ. հրաման`

«Լեռնային   Ղարաբաղի     Հանրապետության Ազգային ժողովի  2010 թվականի   մայիսի   23-ի հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման      նկատմամբ    դատախազական      հսկողության արդյունավետությունը    բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու    նպատակով   աշխատանքային  խումբ ստեղծելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 06 առ 29.03.2010թ. հրաման`

«Լեռնային   Ղարաբաղի     Հանրապետության Ազգային ժողովի  2010 թվականի   մայիսի   23-ի հերթական ընտրությունների ընթացքում  իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման      նկատմամբ    դատախազական      հսկողության արդյունավետությունը    բարձրացնելու և գործունեությունը համակարգելու    նպատակով   աշխատանքային  խումբ ստեղծելու մասին»

Մանրամասն …

 

Թիվ 13 առ 09.09.2010թ. հրաման`

«Լեռնային    Ղարաբաղի    Հանրապետության    դատախազության  աշխատակազմի պետական   ծառայողների   վերապատրաստում   անցնելու  կարգը   հաստատելու   մասին»

Մանրամասն …

 

2009
Թիվ 01 առ 08.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 02 առ 08.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության հաստիքների քանակը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 03 առ 19.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազներին եւ քննիչներին ամենամյա հերթական արձակուրդ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 04 առ 19.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազի եւ քննիչի երդման արարողակարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 05 առ 20.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կանոնակարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 06 առ 20.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազի վարքագծի կանոնագիրքը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 07 առ 28.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիան ստեղծելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 08 առ 28.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության որակավորման հանձնաժողով ստեղծելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 09 առ 28.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 10 առ 29.01.2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների նկատմամբ կարգապահական վարույթ իրականացնելու կարգը սահմաննելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 11 առ 29.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 13 առ 29.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 14 առ 30.01.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի եւ տեղակալների միջեւ աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 15 առ 30.01.2009թ. հրաման`
«Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 17 առ 02.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի կազմը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 18 առ 04.02.2009թ. հրաման`
«ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների եւ դատախազի միջեւ աշխատանքի բաժանման մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 19 առ 05.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 20 առ 05.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 21 առ 06.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնայինի Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության եւ ԼՂՀ քաղշրջդատախազությունների գործունեության ընթացքում կազմվող կիսամյակային աշխատանքի ծրագրերին ներկայացվող պարտադիր պահանջները սահմանելու եւ գործունեության ծրագրերի օրինակելի ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 22 առ 06.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության եւ ԼՂՀ քաղշրջդատախազությունների կողմից անցկացվող օպերատիվ խորհրդակցություններին ներկայացվող պարտադիր պահանջները սահմանելու եւ օպերատիվ խորհրդակցությունների արձանագրությունների օրինակելի ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 23 առ 06.02.2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշարը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 24 առ 13.02.2009թ. ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության, ԼՂՀ Ոստիկանության,
ԼՂՀ ԿԱ ԱԱԾ, ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ, ԼՂՀ ԿԱ ՓԾ համատեղ հրաման`
«Հանցագործությունների հաշվառման պետական համակարգի, պետական վիճակագրական համակարգում հանցագործությունների վիճակի մասին միասնական եւ լրիվ պատկերի եւ պետական գրանցման հաշվառման միասնական սկզբունքների իրականացման ապահովման մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 25 առ 25.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմի» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 26 առ 26.02.2009թ. հրաման`
«Դատախազության աշխատակազմի պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը եւ հաստիքների քանակը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 27 առ 26.02.2009թ. հրաման`
«Դատախազության աշխատակազմի հաստիքների դրույքաչափը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 28 առ 27.02.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում» պետական ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 29 առ 03.03.2009թ. հրաման`
«Դատախազի եւ քննիչի խրախուսման կարգը սահմաննելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 30 առ 19.03.2009թ. հրաման`
«Ատեստավորում անցկացնելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 31 առ 20.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 32 առ 24.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ եւ բաց մրցույթների անցկացման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 33 առ 30.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղարի գործառույթները սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 34 առ 31.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմի ստորաբաժանումների գործունեության կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 35 առ 31.03.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 36 առ 02.04.2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների թեկնածությունների ցուցակը համալրելու համար բաց մրցույթի անցկացման կարգը սահմանելու եւ հարցաշարը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 37 առ 02.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ավագ դատախազների եւ դատախազի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության բաժինների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղշրջդատախազների կողմից կազմվող եւ ներկայացվող կիսամյակային եւ տարեկան աշխատանքների մասին զեկուցագրի օրինակելի ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 38 առ 04 2009թ. հրաման`
«Դատախազների եւ քննիչների ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 39 առ 22.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ եւ բաց մրցույթների անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 40 առ 23.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 41 առ 29.04.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողների անձնական գործերի վարման կարգը սահմանելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 42 առ 05.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության կոլեգիայի 2009 թվականի ապրիլի 15-ի նիստում ընդունված որոշումի կատարումն ապահովելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 43 առ 06.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող բաց մրցույթի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատակազմում պետական ծառայողների գործունեության գնահատման թեստավորման փուլի հարցաշարը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 44 առ 14.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության պատվավոր աշխատող» Կրծքանշնաի մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 45 առ 14.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության խորհրդանիշի կանոնակարգը նկարագրությունը եւ ձեւը հաստատելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 49 առ 21.05.2009թ. հրաման`
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված եւ ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործերով բաժնում աշխատանքի բաժանում կատարելու մասին»
Մանրամասն …
Թիվ 101 առ 26.11.2009թ. հրաման`
ԼՂՀ Գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով բաժնի ավագ դատախազ, առաջին դասի խորհրդական Նարինե Հենրիխի Սարգսյանին արտահերթ «արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին
Մանրամասն …
Թիվ 102 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, երրորդ դասի խորհրդական Ալեքսանդր Սուրենի Գրիգորյանին արտահերթ «երկրորդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին
Մանրամասն …
Թիվ 103 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Մարտունու շրջանի դատախազության դատախազ, երրորդ դասի խորհրդական Հովիկ Ռուդիկի Մկրտչյանին արտահերթ «երկրորդ դասի խորհրդական» դասային աստիճան շնորհելու մասին
Մանրամասն …
Թիվ 104 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Խրախուսման մասին
Մանրամասն …
Թիվ 105 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելու մասին
Մանրամասն …
Թիվ 106 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելու մասին
Մանրամասն …
Թիվ 107 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելու մասին
Մանրամասն …
Թիվ 108 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Խրախուսման մասին
Մանրամասն …
Թիվ 109 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Խրախուսման մասին
Մանրամասն …
Թիվ 110 առ 26.11.2009թ. հրաման`
Խրախուսման մասին
Մանրամասն …