Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՙԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ՚ ԼՂՀ ՕՐԵՆՔ

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Դատախազությունը 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը (այսուհետ` դատախազություն) միասնական համակարգ է, որը ղեկավարում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազը (այսուհետ` գլխավոր դատախազ): 2. Դատախազությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ (այսու-հետ` Սահմանադրություն) իրեն վերապահված լիազորություններն իրականացնում է դատախազների և քննիչների […]

Մանրամասն...